Zorginitiatief Coevorden/Dalen


Initiatiefnemers

Huisartsen Coevorden/Dalen, Provincie Drenthe

Omschrijving

Samenwerkingsverband tussen huisartsen en andere zorgaanbieders, met als doel het zoeken naar nieuwe vormen van zorg. Het realiseren van een multifunctioneel centrum dat goed bereikbaar is in de regio, is een belangrijk onderdeel van het initiatief.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Schaalniveau: opschaling kan ervoor zorgen dat voorzieningen op te grote afstand komen te liggen
  • Combineren voorzieningen en diensten: samenwerking tussen verschillende organisaties kost bij de start van een project veel tijd

Bij het zorginitiatief Coevorden/Dalen komen twee grote ontwikkelingen in de zorg samen: de substitutie van de zorg, waarbij lichtere en diagnostische zorg decentraal georganiseerd wordt, en de tendens dat huisartsenposten in landelijke regio’s moeilijkheden ondervinden met het aantrekken van nieuwe, jonge huisartsen. Door zorg op een slimme plek gezamenlijk te organiseren worden deze landelijke regio’s ook aantrekkelijker voor nieuw personeel, zodat goede zorg gewaarborgd blijft.

Website

Niet bekend