Zorg op afstand in proefgebied 5G


Initiatiefnemers

Economic Board Groningen, Gemeenten Noord-Groningen, Provincie Groningen, Diverse telecombedrijven

Omschrijving

Op het platteland is snel internet een randvoorwaarde voor allerlei relevante innovaties op het gebied van vervoer en de bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen. In deze pilot wordt gekeken hoe snel internet kan bijdragen aan het goed functioneren van zorg op afstand, waarbij zorg door middel van digitale technieken deels bij de mensen thuis kan worden aangeboden. Ondernemers kunnen experimenten aandragen op bovenstaand thema.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Hoe brengen we voorzieningen op afstand, en de mensen die ze gebruiken, dichter bij elkaar?

Leerpunten

Technologische vernieuwing/betaalbaarheid: Het implementeren van nieuwe technologieën kan kostbaar zijn

Voor het experimenteren met nieuwe bereikbaarheidstoepassingen zoals zorg op afstand en autonoom vervoer is naast 5G-onderdelen ook experimenteerruimte nodig om regelluw nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen en monitoren. Het 5G-proefgebied is daarvan een mooi en leerzaam voorbeeld.

Website

www.5groningen.nl