Samobiel


Initiatiefnemers

Samobiel

Omschrijving

Samobiel is een meerijddienst voor dorpen. Het brengt vraag en aanbod  van ritten in dorpen bij elkaar. Een website biedt een platform die een actieve gebruikersgroep moet faciliteren om ritten te delen. In een aantal Friese kernen, waar nog beperkt OV aanwezig is of waar dit op de nominatie staat om te verdwijnen, is gestart met het organiseren van Samobiel, samen met dorpsbelangengroepen.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Draagvlak: Nieuwe vervoersvormen wekken de angst op dat oude vervoersvormen verdwijnen

Website

http://www.samobiel.nl/