Plusbus Opsterland


Initiatiefnemers

Stichting Plusbus, Temparis

Omschrijving

De plusbus is een vervoersservice voor 65+ en beperkt mobiele mensen van alle leeftijden. De stichting bestaat uit 3 bussen, 6 coördinatoren en een pool van 50 vrijwillige chauffeurs. Passagiers moeten lid worden van de stichting.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Vrijwilligers: Het goed op orde houden van een vrijwilligersbestand kost veel energie
  • Draagvlak: Het gevaar bestaat dat nieuwe initiatieven overlappen met bestaande initiatieven, denk bijvoorbeeld aan het Wmo-vervoersaanbod van de betreffende gemeente.

Website

http://www.pakdeplusbus.nl/reizen.html