Nieuw Hoogeveens Vervoer (De Bij), stadsvervoer Meppel en Cityline Assen


Initiatiefnemer

Gemeente Hoogeveen, Gemeente Meppel, Gemeente Assen

Omschrijving

De Bij is ontwikkeld ter vervanging van een vervallen stadsdienst. Het betreft kleinschaliger vervoer die een vaste route rijdt, maar zonder vaste haltes. Een doel van deze vervoersvorm is om regulier busvervoer te combineren met het vervoer van personen die gebruik maken van de Wmo. Deze insteek is ook gekozen in Meppel en Assen.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Wet- en regelgeving: Het is voor gemeenten mogelijk om de onderkant van het OV aan te bieden
  • Betaalbaarheid: Het is lastig om OV aan te bieden zonder subsidie
  • Combineren voorzieningen & diensten: Het combineren van diensten leidt niet direct tot besparingen
  • Wet- en regelgeving: Nieuwe vervoersvormen vragen voor exploitatie een aanpassing van huidige wetten, regels en afspraken

Om OV en doelgroepenvervoer te kunnen combineren, is het belangrijk om wet- en regelgeving die hierop betrekking heeft, goed te checken. Zo moet de provincie aan de gemeente vrijstelling geven om een stukje van het OV te organiseren. Ook het integreren van doorgaans verschillende betaalvormen voor OV en doelgroepenvervoer moet goed georganiseerd en verrekend worden. De klant moet hiervan geen hinder ondervinden.

Het aantal reizigers in het alternatieve vervoersaanbod in Assen, Hoogeveen en Meppel was bij aanvang erg laag. Onbekendheid en lange routes waren redenen voor mensen om niet in te stappen. Met verschillende promotiecampagnes, aantrekkelijke acties en onderzoek naar verbeterpunten van het stadsvervoer neemt het reizigersaantal nu nog steeds toe.