Mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân


Initiatiefnemers

Gemeenten uit Noordoost Fryslân, de provincie Fryslân en Connexxion Taxi Services

Omschrijving

Doel van de mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân is het samenbrengen van de regie van doelgroepenvervoer (leerlingen- en Wmo-vervoer) en de ‘onderkant’ van het OV (Opstapper, een vraagafhankelijk systeem). Voor de reizigers betekent dit dat er één loket ontstaat, het vervoer zelf wordt mogelijk efficiënter doordat de combinatiegraad in voertuigen toeneemt.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Er is vervoer, maar hoe kunnen we dit efficiënter organiseren?

Leerpunten

  • Wet- en regelgeving: Nieuwe vervoersvormen vragen voor exploitatie een aanpassing van huidige wetten, regels en afspraken
  • Draagvlak: voor zowel vervoerders als reizigers/gebruikers andere voorwaarden en afspraken. Mogelijk consequenties voor rechten op vervoer bij herindicatie, vanwege grotere vervoersefficiëntie.

Website

https://www.dwaande.nl/