Leerlingenvervoer Borger-Odoorn


Initiatiefnemers

Gemeente Borger-Odoorn

Omschrijving

Om het leerlingenvervoer in de gemeente Borger-Odoorn efficiënter te maken is ervoor gekozen om leerlingen naar vaste opstapplekken te laten komen in plaats van bij huis op te halen. Behalve het verminderen van het aantal gereden kilometers is het doel van deze pilot ook het vergroten van de zelfredzaamheid van leerlingen.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Er is vervoer, maar hoe kunnen we dit efficiënter organiseren?

Leerpunten

  • Draagvlak: de locatie van opstaphaltes is belangrijk voor het draagvlak van het leerlingenvervoer vanaf één plek. Een veilige plek die goed bereikbaar is voor de kinderen is belangrijk.
  • Rol van de overheid, ondernemers en inwoners: De capaciteiten van reizigers met een beperking zijn vaak groter dan gedacht.

Website

Niet bekend