Leerlingenvervoer Voortgezet Onderwijs Fryslân


Initiatiefnemers

VO-instellingen Noordoost-Fryslân

Omschrijving

De pilot heeft tot doel om het voortgezet onderwijs in de regio Noordoost-Fryslân gezamenlijk aan te bieden. Dit betekent dat niet alle VO-instellingen alle leerjaren en studierichtingen meer aanbieden. Omdat leerlingen naar meerdere locaties over grotere afstanden moeten gaan reizen, ontstaat er een vervoersvraag waar de VO-instellingen zich verantwoordelijk voor voelen. De scholen gaan dit organiseren, er wordt op termijn een pilot gestart om deze vervoersvraag in te vullen met autonome voertuigen.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Hoe brengen we voorzieningen op afstand, en de mensen die ze gebruiken, dichter bij elkaar?

Leerpunten

  • Betaalbaarheid: aanloopkosten van grotere projecten zijn hoog
  • Wet- en regelgeving: nieuwe vervoersvormen vragen voor exploitatie een aanpassing van huidige wetten, regels en afspraken

Website

Niet bekend