Ketenknooppunten/hubs Groningen en Drenthe


Initiatiefnemer

OV-bureau Groningen-Drenthe, Provincie Groningen, Provincie Drenthe

Omschrijving

Om het landelijk gebied goed aan te laten sluiten op snelle verbindingen richting het stedelijk gebied worden er knooppunten voor vervoer ontwikkeld. Op deze knooppunten komen snelle busverbindingen samen met ander OV, doelgroepenvervoer, vervoer vanuit andere lokale initiatieven, en is er voldoende plek om de auto en (e-)fiets te stallen. Verder is het de bedoeling om andere vormen van dienstverlening te ontwikkelen bij de knooppunten, of juist de knooppunten te ontwikkelen op plaatsen waar dienstverlening al geclusterd is. Nauw verwant met Pilot 4: OV-plushaltes Fryslân

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Schaalniveau: Vervoersoplossingen zijn nooit direct overdraagbaar op een ander schaalniveau
  • Draagvlak: Nieuwe vervoersvormen wekken de angst op dat oude vervoersvormen verdwijnen
  • Betaalbaarheid: Aanloopkosten van grotere projecten zijn hoog

Een hub is naast een slim knooppunt waar vervoersstromen samenkomen, ook een ‘sociaal’ knooppunt waar voorzieningen vanuit synergie met elkaar georganiseerd kunnen worden. Elke kern heeft andere behoeften, dus elke hub kan weer anders zijn en in een andere omgeving of ruimte gesitueerd zijn. Voorwaarde om maximaal profijt te hebben van een hub is dat er door verschillende partners goed samengewerkt wordt en in samenhang in een gebied voorzieningen en vervoers- en mobiliteitsoplossingen georganiseerd worden.

Website