Fietskluizen e-bikes Holwerd


Initiatiefnemer

Provincie Fryslân

Omschrijving

Om het landelijk gebied goed aan te laten sluiten op snelle verbindingen richting het stedelijk gebied worden er knooppunten voor vervoer ontwikkeld. Op deze knooppunten komen snelle busverbindingen samen met ander OV, doelgroepenvervoer, vervoer vanuit andere lokale initiatieven, en is er voldoende plek om de auto en (e-)fiets te stallen. Deze pilot biedt reizigers de mogelijkheid om hun e-bike op te laden en droog en veilig te stallen bij de OV-plushalte in Holwerd. Nauw verwant met Pilot 4: OV-plushaltes Fryslân

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Rol van de overheid, ondernemers en inwoners: De verantwoordelijkheden beleggen voor de exploitatie van een vervoersconcept is een ingewikkelde aangelegenheid
  • Technologische vernieuwing/betaalbaarheid: Het implementeren van nieuwe technologieën kan kostbaar zijn

Website