F28: Fietssnelweg Groningen-Assen


Initiatiefnemers

Provincie Groningen en provincie Drenthe

Omschrijving

Een snelle fietsroute tussen de centra van Groningen en Assen langs het Noord-Willemskanaal. Doel is om meer mensen op de fiets te krijgen die deze afstand nu op reguliere basis met een ander vervoersmiddel afleggen.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Betaalbaarheid: Aanloopkosten van grotere projecten zijn hoog

Een fietssnelweg draagt op verschillende manieren bij aan bereikbaarheid. Rondom stedelijke gebieden zorgen efficiënte fietsverbindingen voor minder belasting door auto’s en meer fietsgebruik. Het autobezit in landelijke gebieden is verhoudingsgewijs hoog. In landelijke regio’s zorgt aansluiting van kernen op de fietssnelwegen voor betere ontsluiting van de kernen per fiets en een haalbaar alternatief voor bezit van een (tweede) auto voor afstanden tot 30 kilometer.

Kosten voor aanleg zijn vaak hoog en het voortraject intensief. Nieuw aan te leggen gedeelten fietspad kunnen door particulier eigendom of natuurgebied gepland zijn. Het waar mogelijk gebruik maken en upgraden van bestaande infrastructuur is aan te raden.

Website

Niet bekend