Duim omHeeg


Initiatiefnemers

Dorpsbelangen en inwoners Heeg

Omschrijving

Door het verdwijnen van het OV in de avond en de weekenden zijn de inwoners van Heeg samen gaan rijden. Niet zozeer vanwege het feit dat mensen het dorp niet meer in of uit kwamen, maar vooral vanuit het perspectief van duurzaamheid. Vraag en aanbod vind elkaar bij de liftpaal in het dorp of de ontwikkelde Duim Omheeg-app. Naast eigen inwoners maken ook dagjesmensen en toeristen succesvol gebruik van de liftplek tussen Sneek en Heeg. Ook omliggende kleine dorpen willen aangesloten worden op het liftpaal-concept.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Betaalbaarheid: Voor kleinschalige projecten is het verkrijgen van financiering vaak geen probleem
  • Rol van de overheid, ondernemers en inwoners: inwoners en ondernemers hebben vaak geen ervaring met complexe procedures bij gemeenten
  • Betaalbaarheid: overheden subsidiëren soms de kosten van hun eigen vergunningen

Website

http://www.duimomheeg.nl/