Dörpszörg Ulrum


Initiatiefnemers

Inwoners Ulrum, Ulrum 2034

Omschrijving

Dörpszorg Ulrum heeft tot doel om ervoor te zorgen dat alle Ulrumers, ook degenen die zorg in welke vorm dan ook nodig hebben, kunnen wonen en leven in Ulrum zolang zij dat willen. Het doet door het stimuleren van vrijwilligerswerk voor kleine klussen en laagdrempelige zorg.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Vrijwilligers: Het goed op orde houden van een vrijwilligersbestand kost veel energie
  • Betaalbaarheid: Voor kleinschalige projecten is het verkrijgen van financiering vaak geen probleem

Website

www.dorpszorgulrum.nl