DAM Nederland, Schiedam en Veere


Initiatiefnemer

DAM Nederland

Omschrijving

DAM Nederland biedt fijnmazig en kleinschalig vervoer (van deur tot deur) voor mensen die geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer of in gebieden waar dit beperkt of niet aanwezig is. DAM maakt hiervoor gebruik van lichte elektrische auto’s die worden bestuurd door omgeschoolde mensen uit de betreffende gemeente met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedoeling is de bestuurders via een begeleidingstraject binnen een half jaar instromen op de arbeidsmarkt. Zowel in stedelijke gebieden als Schiedam als in ijlere landelijke gebieden als de regio Veere verzorgen de voertuigen van DAM kort ritjes. Het concept probeert meerdere businesscases met elkaar te verbinden, waardoor het vervoer efficiënter en goedkoper aangeboden kan worden (denk aan vervoer van ouderen, dagbesteding, pakketjes, boodschappen).

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Financierbaarheid: door schotten tussen budgetten bij gemeenten blijkt het lastig om de diverse business cases aan elkaar te koppelen. Denk aan Wmo, Sociale zaken en stadsvervoer.
  • Concessies: vervoersconcessies met ruimte voor experimenteren bieden aanknopingspunten voor concepten als van DAM om aanvullend op het bestaande vervoer in te haken.

Website

www.dam-nederland.nl