Combinatie doelgroepenvervoer en vervoer zorgaanbieders


Initiatiefnemers

NOVO, Elker, Visio en Kentalis

Omschrijving

Verschillende zorgaanbieders en de gemeente Hardenberg combineren dagbestedings- en leerlingenvervoer. Dit moet leiden tot vollere bussen en lagere kosten. Ambitie is om slimme combinatiemogelijkheden met meer gemeenten te zoeken, zodat voor meer zorginstellingen en gemeenten financieel voordeel te behalen is, zonder dat ingeboet wordt op kwaliteit voor de reiziger.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Er is vervoer, maar hoe kunnen we dit efficiënter organiseren?

Leerpunten

  • Combineren voorzieningen & diensten: Samenwerking tussen verschillende organisaties kost bij de start van een project veel tijd
  • Draagvlak: de mate waarin betrokken partijen financieel voordeel behalen uit de combinatie is mede bepalend voor het draagvlak van de samenwerking.

Website

Niet bekend