Combinatie personen- en pakkettenvervoer (Demand Responsive Transport, verder DRT)


Initiatiefnemers

Technische Universiteit Twente

Omschrijving

De pilot beoogt om reguliere OV-lijnen die verdwijnen te vervangen door kleinere bussen waarin personen- en pakkettenvervoer gecombineerd worden. Dat geldt voor zowel OV als verschillende vormen van doelgroepenvervoer. Pakketten kunnen de pakjes van de bezorgdiensten zijn, maar bijvoorbeeld ook van ondernemers in de regio met een vervoersvraag. Op deze manier moet het mogelijk zijn om publiek vervoer aan te blijven bieden en dit daarnaast betaalbaar te houden.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

Eerste verkennende studie gestart.

Een aantal aandachtspunten zijn:

  • Blijf zorgen voor voldoende kwaliteit en zo beperkt mogelijke (om)reistijd voor passagiers;
  • Verken welke juridische speelruimte er moet zijn om combinatie van personen en pakketten mogelijk te maken (denk o.a. aan de rol van de chauffeur);
  • In verschillende scenario’s beïnvloeden belangrijke kenmerken van DRT elkaar. Bedenk welke factor het zwaarst weegt in de keuze voor combinaties (tijd, aantal busjes, duurzaamheid, kwaliteit voor de reiziger, etc.)

Website

Niet bekend