Autonoom Voertuig


Initiatiefnemers

Gemeente Ooststellingwerf, Noordelijke provincies, Ministeries VWS en I&M

Omschrijving

Gedurende een drie maanden durende pilot met autonoom vervoer bracht een zelfrijdend voertuig reizigers via een bestaand fietspad van het centrum van Appelscha naar het bezoekerscentrum van het natuurgebied Drents-Friese Wold. De proef was er met name op gericht om te zien hoe andere weggebruikers reageren op een zelfrijdend voertuig en om inzicht te krijgen in wet- en regelgeving die belemmerend is voor autonoom vervoer. Voornemen is om de leerervaringen verder uit te breiden door het opzetten van nieuwe pilots op diverse plekken in Noord-Nederland.

Bereikbaarheidsvraagstukken

Leerpunten

  • Technologische vernieuwing: Nieuwe vervoersvormen zijn niet naadloos in te passen in bestaande infrastructuur
  • Wet- en regelgeving: Nieuwe vervoersvormen vragen voor exploitatie een aanpassing van huidige wetten, regels en afspraken

Website

Niet bekend