Inspiratiebox

In Anders benutten worden tientallen pilots onder de loep genomen en voor langere tijd gemonitord. Het aantal pilots dat we onderzoeken, breidt zich steeds uit. Onze ervaringen beperken zich niet alleen tot het landelijke gebied van Noord-Nederland, maar we vullen die ook aan met ervaringen uit andere Nederlandse regio’s met landelijke en krimp- en anticipeerregio’s en met ervaring uit andere Europese landen. Hierdoor wordt ons netwerk van overheden, ondernemers, belangengroepen en NGO’s steeds groter.

Op deze pagina vindt u een overzicht met alle pilots die tot nu toe onderzocht zijn, voorzien van een toelichting en contactgegevens voor meer informatie. Ook vindt u een overzicht van leerpunten, gekoppeld aan de pilots waarop ze betrekking hebben. Om te beginnen vanuit een vraag die u als bezoeker mogelijk heeft, zijn drie ‘startvragen’ geformuleerd. Via elk van deze vragen vindt u leerpunten en bijbehorende pilots ter inspiratie.

Bezoek ook eens deze websites voor inspirerende voorbeelden: