Informatieplatform


De betaalbaarheid van Openbaar vervoer en Doelgroepenvervoer staat onder druk. Vervoer wordt steeds duurder en de beschikbare middelen schaarser, terwijl een steeds grotere groep kwetsbare inwoners van het platteland hiervan afhankelijk wordt. Om toch te kunnen blijven voorzien in de vervoersbehoefte van deze groepen, vormt het gebruik van data van verschillende vervoersstromen een belangrijke factor

Met behulp van vervoersgegevens en aanvullende gegevens over indicatie, type voertuigen, herkomst en bestemming van reizen en afgelegde routes kunnen slimme combinaties gemaakt worden van voertuigen en locaties van herkomst en bestemming. Ook wordt inzichtelijk waar veel vervoersstromen (en dus mensen) samenkomen, en wat daarmee een geschikte plek kan zijn voor het combineren van vervoer en sociale voorzieningen als scholen, winkels en gezondheidscentra. Ook kunnen gemeenten met elkaar in gesprek over routes die gemeentegrenzen passeren. Een slimme tool voor verrekening van kosten en combineren van ritten bespaart mogelijk veel extra kilometers.

Binnen Anders benutten is een begin gemaakt met een pilot-dataplatform en een portaal waarin deze vragen beantwoord worden. Door 14 gemeenten in Noord-Nederland is vervoersdata beschikbaar gesteld om de pilot uit te voeren. Aan de hand hiervan zijn twee zogenoemde showcases uitgewerkt (voorbeelden van mogelijkheden van het portaal die stap voor stap uitgewerkt zijn), is een portaal ontwikkeld waar gebruikers zelf data kunnen combineren in weergaven en een dataplatform waaraan data toegevoegd kan worden. De beschikbaarheid van de data hangt af van het type gebruiker: we gaan zorgvuldig om met de privacygevoeligheid ervan.