Over Anders benutten


Anders benutten is een platform waarin we tal van bereikbaarheidsoplossingen voor het landelijk gebied hebben onderzocht en leerervaringen hieruit hebben verzameld. Met deze ervaringen willen we u als bezoeker van deze website inspireren om zelf aan de slag te gaan met initiatieven om het landelijk gebied bereikbaar en leefbaar te houden. Ook vindt u informatie over best practises en mogelijke knelpunten waarop u kunt letten. De website is dynamisch, er komen steeds nieuwe ervaringen en pilots bij.

Om het landelijk gebied, en vooral krimp- en anticipeerregio’s, leefbaar en dynamisch te houden, moeten we zorgen voor goede bereikbaarheid van voorzieningen. Overheden dragen daaraan bij door het Openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer zo goed mogelijk te regelen. Maar ook ondernemers, belangengroepen en particulieren werken hieraan mee met bereikbaarheidsoplossingen en zijn daardoor van grote betekenis. Niet alleen ‘oplossingen op wielen’, maar ook naar de kansen die big data, apps en snel internet ons bieden om voorzieningen beschikbaar te houden.

Voor meer informatie over Anders benutten kunt u contact opnemen met een van de betrokken provincies.