Anders benutten is een platform waarin we tal van bereikbaarheidsoplossingen voor het landelijk gebied hebben onderzocht en leerervaringen hieruit hebben verzameld. Met deze ervaringen willen we u als bezoeker van deze website inspireren om zelf aan de slag te gaan met initiatieven om het landelijk gebied bereikbaar en leefbaar te houden. Ook vindt u informatie over best practises en mogelijke knelpunten waarop u kunt letten. De website is dynamisch, er komen steeds nieuwe ervaringen en pilots bij.

Eindrapport Anders Benutten
Inspiratiebox
Informatieplatform